Ivaretagelse av særskilt utsatt gruppe under koronakrisen

Prosjekteier STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Etter at de aller fleste tiltak rundt målgruppen stengte ned i midten av mars har en gruppe med særlig utsatte mennesker i Stavanger mistet viktige sosiale fellesskap, arbeidstilbud, en avgjørende tilgang på mat, og tilgang på viktig informasjon om hva som skjer i samfunnet rundt oss under koronakrisen. For å bøte på denne vanskelige situasjonen har vi etablert et prosjekt for å ivareta målgruppens behov for mat, sosial kontakt, smitteforebygging og informasjonsarbeid.

For oss er det et viktig prinsipp å ivareta vår målgruppe på best mulig måte også under kritiske situasjoner, og vi har derfor etablert et midlertidig prosjekt som vi mener vil bidra til økt livskvalitet og sikkerhet for vår målgruppe, som innbefatter mennesker i rusmiljøet i Stavanger, under koronakrisen.

Vi begynte derfor allerede den 13.03 en omfattende innsamling av telefonnumre blant målgruppen i Stavanger for å kunne ha telefonisk kontakt med dem gjennom denne situasjonen. I tillegg har vi etablert et samarbeid med rehabiliteringsseksjonen i Stavanger om å bringe rundt matpakker til boenheter for rusavhengige i Stavanger. I løpet av de første ti dagene av prosjektet har vi levert rundt 1200 matposer til målgruppen.

Vi opprettholder også tjenester som gatejurist, tillitsperson og gateprest, og gjør disse tilgjengelige for målgruppen gjennom info som legges ved i matposer, samt gjennom oppsøkende arbeid i sentrum. De involverte tiltak har økt tilgangen til tjenestene sine gjennom telefon og digitale kommunikasjonsplattformer.

Tiltaket er allerede satt i gang, og gode rutiner for drift er etablert internt og sammen med involverte samarbeidspartnere. Men for å sikre forutsigbar tilgang på matvarer og for å kunne dekke utgifter til emballasje og enkelt utstyr søker vi Gjensidigestiftelsen om et tilskudd til dette.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.