Joggesko til Gatelaget

Prosjekteier FK JERV

Tildelt sum kr 25 000

Om prosjektet

Hei
Jeg er ansvarlig for Jerv sitt Gatelag. det er et lag bestående av mennesker som har eller har hatt en utfordring med rus og psykisk helse. Våre samlingspunkter med fotball trening er satt på pause grunnet Korona viruset.
Vi har lov til å møtes 5 og 5 i grupper med å holde avstand. Vi har derfor et ønske om å sette i gang med å ha noen faste jogge/gå turer.
Utfordringen er at dette er mennesker med dårlig økonomi og de har ikke egnet sko for å jogge/løpe.

Mange ønsker å være med, men grunnet at de ikke har joggesko så holder de seg vekk. dette er veldig synd, de mister muligheten for fysisk aktivitet og litt sosial omgang som de har et stort behov for.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.