Kanalrennet 2022

Prosjekteier IDRETTSLAGET SKADE

Tildelt sum kr 152 245

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.