Kollentrappa 2022

Prosjekteier AKTIV FOR EPILEPSI

Tildelt sum kr 132 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.