Kontakt med isolerte sykehjemsbeboere

Prosjekteier DIAKONHJEMMET OMSORG AS

Tildelt sum kr 40 000

Om prosjektet

Sykehjemsbeboere har vært isolert fra pårørende noen uker, og vil inntil videre være det. Vi er på vei inn i påskeukene, og beboere har behov for kontakt med pårørende.

Sagenehjemmet vil gjerne ha 6 ipader med beskyttelse som fordeles på de ulike avdelingene. Vi ønsker oss en god tilgang, og en ipad per avdeling er lettest å organisere og administrere smittemessig.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.