Kontakt med omverda for eldre

Prosjekteier STIFTINGA FITJAR FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 16 000

Om prosjektet

Vi ser behovet for å låna ut ipadar som eldre – som må vera isolerte i lang tid. Dei har ikkje moglegheit til å sjå sine vener eller kjære barn/barnebarn/oldebarn på svært lang tid.
Vi ønskjer å bidra til at dei som ikkje har ei slik teknisk moglegheit, skal få det gjennom oss.
Vi vil ha vegleiing frå smittevernlege for opplæring via frivillige for bruk av Ipadane. I nokre høve vil det vera heimetenestene som tek oppkoplingane.
Vi ser at dei eldre og folk i risikosona blir svært isolerte i desse koronatider, og at dette hadde vore eit steg i riktig retning.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.