korona aktiviteter

Prosjekteier VÆR STOLT

Tildelt sum kr 42 000

Om prosjektet

Bakgrunnen for tiltaket er at vi jobber mye med ungdom som vi mener er under kategorien utsatt ungdom som trenger oppfølging. Hjertet av Holmlia har bygget tillitt blant ungdomsgrupper og har mange som følger oss, nå i disse tider primært på Instagram.

Vi vet at mange må holde seg inne, liten aktivitet og vi har primært satset på kveldstid for å holde ungdommen inne, da gjennom at vi har ulike tiltak.

Situasjonen i dag er at det er mange ungdommer uten tilbud, da snakker vi primært om ungdom som ikke er med i noen organisert aktivitet.

Hva vi vil gjøre – fange de opp via sosiale medier

Tiltak som er gjennomført og som vil videreføres så lenge det er behov for det:

12 mars til ?? (Korona tider)
Intern informasjon til ungdom og foreldre om å følge Norges Helse institutts regler i forhold til å holde seg hjemme.
Dag og Natteravn for å snakke med ungdommer som ikke fulgte reglene.

Gruppesamtaler
(Online, hver dag)

Veiledning
(Online, hver dag)
Samarbeid med konfliktrådet og de ungdommene det gjelder.

Ung i jobb
(Gjennomlesing og hjelp til CV skriving til unge som skal søke jobb)

Konkurranser
Fifa turneringer
(Online, helgene)

Musikk konkurranse
(Skriv din korona beat)

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.