Koronatiltak – Kvam IL (KIL)

Prosjekteier KVAM IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 40 000

Om prosjektet

KIL ønsker å bidra på en positiv måte i dagens Korona-situasjon. Vi ser at personer kvier seg for å oppsøke offentlige steder og institusjoner, inkludert dagligvarebutikker og serveringssteder. Samtidig må alle ha mat og andre forsyninger.
Derfor ønsker KIL å organisere hjemkjøring av varer fra dagligvarebutikk og mat fra serveringssted til alle som ønsker gjennom april og mai 2020. Dette vil spesielt gjelde eldre personer som er lite ute i dagens situasjon.
For KIL sin del er det naturlig at bygdas eneste dagligvarebutikk og serveringssted er utgangspunktene og samarbeidspartene.
KIL ønsker derfor samarbeid med Kiwi Kvam og Vertshuset Sinclair i dette prosjektet. Disse vil disse ta imot bestillinger og betaling.
Kiwi Kvam har også pakkemottak og apotekutsalg. Disse områdene blir også ivaretatt i vårt tiltak. Spesielt eldre personer kjøper sine apotekvarer via Kiwi da de unngår lengre reiser.
Frivillige fra KIL vil kjøre ut bestilte varer og sette på utsiden av bostedet til bestiller.
KIL vi oppfordre til at barn og unge melder seg som hjelpemannskap til den frivillige hjemkjøringen, men at selve kjøringen må skje av foreldre eller personer over 18 år og med gyldig førerkort.
KIL driver fra før prosjektet «Utta hafælla» der målgruppen er eldre over 65 år. Dette tiltaket passer etter vårt syn veldig bra inn med prosjektet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.