Kunnskapshevende aktiviteter for fiskeinteresserte

Prosjekteier HARSTAD OG OMLAND SPORTSFISKERE

Tildelt sum kr 174 885

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.