Leike og aktivitetspark høsten 2021

Prosjekteier STAD BYGDEHUS

Tildelt sum kr 297 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.