Leikeplass/møtepunkt i nærmiljøet!

Prosjekteier ØYRAHAUGEN GRENDALAG

Tildelt sum kr 70 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.