Leksehjelp/datahjelp

Prosjekteier FORENINGEN TOLGA FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 60 000

Om prosjektet

I disse dager hvor alt er stengt og det meste foregår på digitale arenaer, ønsker vi å tilby utlån av pc til bruk i undervisningsformål. Ukentlig møtes mellom 5 og 10 fremmedspråklige elever til leksehjelp på frivilligsentralen.
Nå må all kommunikasjon foregå digitalt, og det er ikke alle som har egen PC. Da frivilligsentralen er stengt for grupper, blir det heller ingen datahjelp for de eldre. Vi søker derfor om midler til å kjøpe inn utstyr til utlån. For skoleelevene er det viktig at det er skriveprogrammer som fungerer og dette koster ekstra. Vi har frivillige som kan stille opp med leksehjelp hjemmefra. De eldre kan komme til frivilligsentralen en og en for å få hjelp. Nå er det snart tid for å levere selvangivelse, noe mange trenger hjelp til.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.