Lokal beredskap under en global pandemi

Prosjekteier KONGSBERG RØDE KORS

Tildelt sum kr 70 000

Om prosjektet

Kongsberg Røde Kors ønsker å være en samfunnsaktør som bidrar til et samfunn hvor det mulighet for utvikling og opprettholde aktiviteter for befolkningen også under kriser som nå landet står i.Målet med strakstltaket er langsiktig og vil bidra til en stabil lokal beredskap, samt sikre at tilbudet er sammenfallende med samfunnsutviklingen og behovene i kommunen/nærområdet.Ved å utvikle og gi et bredere spekter av muligheter innenfor det handlingsrommet lokal beredsskap har, er det viktig at våre egne frivillige har den nødvendige kompetansen for å kunne ivareta seg selv og andre under smittescenarioer/oppdrag, samt ivareta pasientene gjennom riktig utstyr. Kongsberg Røde Kors vil være en samfunnsaktør som bidrar til et samfunn hvor negative faktorer som smitte raskt opphører gjennom smittereduserende og smitteforebyggende tiltak. Årlig deltar Hjelpekorpset på flere søk-/redningsaksoner, samt henteoppdrag.
I løpet av et år gjenomføres en rekke kurs både internt i lokalforenigen og for eksterne aktører,innefor flere fagområder. Felles for alle er at smittevern, kunne blitt lagt inn i disse kursene som en obligatorisk del.Dette vil vi nå gjøre, men vi har også behov for en kortsiktig plan for å ivareta smittevernet pr d.d.Denne består i å skaffe tilveie utstyr som er tilrettlagt for aktiviteten i Hjelpekorpset for å kunne opprettholde beredsskapen.Det er behov for å kurse medlemmer i smittevern,gå til innkjøp av førstehjelpsekker tilpasset smittevernutstyr. Det er også nødvendig med en båre på hjul, slik at redningsmannskapet får lengre avstand til smittede pasienter ved transport utenfor allfarvei. En båre på hjul vil også gi bedre arbeidsstillinger og oversikt over sitiuasjonen kontra å behandle på bakken ved smitte.Områdebelysning er også et behov, slik at mannskapene kan opptre korrekt og kunne opprettholde smittevernprisippene også på kveld/natt. Det er behov i hele lokalforeningen for kursing i smittevern.For å nå ut til medlemmene i både hjelpekorpset og ellers lokalforeningen, samt kunne gi både teoretisk og praktiske oppgaver må det kjøpes inn opplæringsmateriell til smittevernkurs. Omsorgsaktivitetene er mye i kontakt med eldre og andre risikogrupper, og har også behov for kompetanseheving innenfor smittevern.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.