Lyspunkt

Prosjekteier STIFTELSEN SØRREISA FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 23 500

Om prosjektet

Vi jobber en del opp mot flyktninger og har vært med å organisere innsamling av klær når nye familier har ankommet. Stort sett alle de familiene som kommer hit er ganske store barnefamilier og vi ser at de sliter veldig i denne tiden. De har ikke et nettverk, snakker dårlig norsk og mange har enda ikke greid å se hvordan vårt samfunn fungerer. De har det også ganske stramt økonomisk og har dermed ikke råd til å kjøpe noe som kan aktivisere og gjøre hverdagen litt lettere.
Om vi kunne bistå disse flotte familiene med noen spill, aktivitetspakker og påskeegg ville kanskje dagene bli lettere.
Vi har også samarbeid med psykiatritjenesten som har sin møteplass her på sentralen en gang pr uke. Her er det nok også mange som sliter i disse tider. Mange sliter med angst og med smittefare og nedstenging av samfunnet vil slik adferd forsterkes.
Vi kan jo ikke ha kontakt, men en hyggelig telefon og et påskeegg + spill til barnefamilier som blir hengt på døra kan være et lite lyspunkt i denne tiden.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.