Lyspunkter i en hverdag med rus og korona

Prosjekteier STIFTELSEN PETTER UTELIGGER

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Stiftelsen Petter Uteligger (heretter SPU) bidrar til daglig med lyspunkter for folk med rusutfordringer i hverdagen. Det kan være folk i aktiv rus, tidligere rusavhengige eller pårørende. Et lyspunkt kan være så mangt; et kinobesøk, en båttur, en tur i klatreveggen, en hårklipp etc.

Fellesnevneren for et lyspunkt, er at det handler om å gi folk et avbrekk fra en ellers utfordrende hverdag. En positiv opplevelse som kan være med å skape glede og gode minner som man kan ta med seg videre.

Dagens situasjon med omfattende restriksjoner og stengte samlingssteder begrenser spillerommet for hva slags aktiviteter SPU kan tilby, samtidig som vi opplever at veldig mange av dem vi tidligere møtte ute, nå sitter isolert i hjemmene sine, uten nettverk, sosial kontakt eller ting å ta seg til.

SPU ønsker å tilby et økt antall «hjemmeaktiviteter,» som strikkeutstyr, maleutstyr, hobbymateriell, brettspill, som et alternativ til å være alene i isolasjon.

Vi vil kjøpe utstyret i norske nettbutikker (avhengig av hva slags utstyr det søkes om), og sende pakken til søker, for å være i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene.

SPU søker Gjensidigestiftelsen om støtte til hobbyutstyr og materiell. Vi vil dekke postsending med egne midler. SPU har allerede bidratt med noe hobbyutstyr til søkere, og fått veldig hyggelige tilbakemeldinger på at dette var et kjærkomment lyspunkt i vår nye hverdag.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.