Matkasser til vanskeligstilte og økt arbeidsmengde ifm Korona

Prosjekteier MATSENTRALEN VESTLAND

Tildelt sum kr 57 266

Om prosjektet

En rekke vanskeligstilte mennesker opplever nå at hjelpetilbudet de har benyttet nå ikke tilbyr mathjelp grunnet frykt for koronasmitte. Vi har sett en betydelig økning i antall henvendelser fra vanskeligstilte mennesker som står uten hjelp. Matsentralen har derfor i samarbeid med Kirkens Bymisjon, Robin Hood huset, Blå Kors Bergen, Frelsesarmeen og Røde Kors opprettet et tilbud om hjemkjøring av matposer for vanskeligstilte mennesker i karantene.

Matsentralens rolle er å pakke matposene som så hentes og kjøres ut av frivillige Røde Kors.

Matsentralens drift er i stor grad basert på frivillig arbeidskraft. Nå har vi imidlertid, i samråd med Matsentralen Norge, iverksatt flere smitteforebyggende tiltak i driften. Et av disse er at vi skal begrense antallet mennesker i lokalene til et minimum. Vi får derfor ikke benytte frivillige arbeidstakere noe som resulterer i svært travle dager for bedriftens nå 1,8 årsverk.

I tillegg slippes organisasjonene inn på lageret kun enkeltvis og de får begrenset tid til å plukke varer, dette resulterer i at vi må hjelpe hver enkelt organisasjon i mye større grad enn ellers.

Sist men ikke minst opplever vi en økt matmengde inn til lageret. Dette er svært gledelig ettersom at etterspørselen er stor og mye av det vi tilbys kan fryses inn og stilles disponibel for organisasjonene videre utover i året. Men også dette krever en del ekstra håndtering.

Vi har derfor utfordringer med å få hverdagen til å «gå rundt» og søker derfor midler til å leie inn noe ekstra arbeidskraft. Vi ønsker da å utvide stillingen til ansatt som har 80% stilling til en 100% stilling samt leie inn ytterligere en person i en 40% stilling. Dette er tidsbegrenset og det vil påløpe kr 23 633,- inkl sosiale utgifter per måned, vi søker her om støtte for to måneders ekstraordinær drift.

Flere av organisasjonene som henter mat hos oss tilbyr nå matposer fremfor å tilberede ferdige måltider. Vi opplever derfor å ha for lite tørrvarer på lager. Samtidig vet vi at Matsentralen Oslo har fullt lager, vi ønsker derfor også å søke om midler (kr 10 000,-) til å hente over mat fra øst til vest for å dekke etterspørselen.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.