Midler for å rekruttere aspirantar

Prosjekteier SÆBØ SKULEKORPS

Tildelt sum kr 33 300

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.