Møbler og utstyr til grendehus for gjennomføring av ulike arr.

Prosjekteier DALSROEN OG OMEGN GRENDEHUSFORENING

Tildelt sum kr 55 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.