Moro med idrett hjemme

Prosjekteier FURUSET ALLIDRETT IF

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

På grunn av korona-utbruddet, har våre ukestilbud barn, Moro med idrett, måttet stenge. Tilbudet er det mest besøkte i Bydel Alna, med 125 besøkende barn og unge hver dag i snitt. 636 til sammen, fordelt på mandag til fredag.

Tilbudene foregår vanligvis i Furuset Forum, sentralt på Furuset, som har 10.000 innbyggere, med en minoritetsandel på over 70%. Innbyggerne skårer generelt langt under landsgjennomsnittet på indikatorer for inntekt, utdanning, helse, sysselsetting og frafall fra vgs. Derimot skårer de høyt på trangboddhet.

Siden barna og ungdommene nå stort sett må holde seg hjemme, ofte i rom som de deler med flere søsken, blir dette en utfordrende situasjon for svært mange.

Aktivitetstilbudene er viktige for disse barna, og de har begrensede muligheter hjemme, med liten tilgang på spill, spillkonsoller (eller abonnement på online-tjenester), bøker, leker og annet de kan gjøre på fritiden.

Vi ønsker derfor å flytte aktivitetene hjem til dem ved innkjøp til aktivitetspakker av forskjellig innhold til barn. De vil deles ut av de ungdomsarbeiderne vi har kunnet beholde i denne situasjonen. Disse er allerede i gang med å kartlegge behovet.

Vi er også i gang med å lage aktivitetsvideoer, som skal deles på nett og til barna.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.