Mot lysere tider

Prosjekteier SORTLAND FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 30 000

Om prosjektet

Sortland Frivilligsentral har inngått en 3-mnd. avtale med Sortland kommune for bistand i forbindelse med koronasmitten. Mange er i hjemmekarantene p.g.a. alder og sykdommer og noen er i karantene etter reiser. Den største gruppen er eldre og syke som ikke får besøk av sine og barnebarn. Vi nærmer oss påske – en høytid som er familierelatert og det vil bli mye ensomhet.

Det vi skal/holder på med er:
-bistand til handling og henting medisiner
-TelefonVenn som vi nå starter opp med
-påskeegg på trappa
-digital Te-dans i stedet for live
-alternativ 17.mai-feiring
-tegnehilsen fra barn til eldre
-planlegging tiltak sommeren

Daglig leder er i full stilling for å bidrar der det trengs. Tiltakene skal gjennomføres digitalt og med bistand fra frivillige og andre samarbeidspartnere. Det vil også være samarbeid med Nav integreringstjeneste vedr. flyktninger.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.