Nettbrettbasert besøkstjeneste til parkinsonpasienter på sykehjem

Prosjekteier TRØNDELAG PARKINSONFORENING

Tildelt sum kr 60 000

Om prosjektet

Mange parkinsonpasienter bor i omsorgsboliger 24/7 eller på sykehjem. I disse koronatider er det ikke mulig for pårørende og venner å besøke dem. Mange har heller ikke telefoner eller nettbrett med muligheter for videosamtaler. Pga sine bevegelseshemminger, dysfunksjoner og til dels kognitive vansker har de heller ikke mulighet til selv å ringe eller ta mot telefon fra sine nærmeste. Resultatet blir en deprimerende isolasjon som raskt kan føre til alvorligere kognitiv svikt, demens osv. Dette gjelder parkinsonrammede i sterkere grad enn mange andre pasientgrupper.
Dette vil vi gjøre noe med ved å donere et antall nettbrett med SIM-kort til sykehjem med parkinsonpasienter i Trøndelag. Dette vil gjøre det mulig for denne pasientgruppa å kunne se sine nærmeste på videolink under samtalen, noe som utvilsomt bør virke oppmuntrende og motvirke følelsen av ensomhet og isolasjon.
Våre fem lokalforeninger vil være behjelpelig med raskest mulig å spore opp sykehjem med parkinsonpasienter i målgruppa for søknaden sammen med aktuelle kommuner. Hvis TPF får innvilget midler til dette, vil vi kjøpe inn nettbrett med SIM-kort til fordeling i samsvar med de behov som meldes inn til oss fra våre fem lokalforeninger. Sykehjemspersonalet må også hjelpe til.
Grunnen til at nettbrettene må ha SIM-kort er at det i liten grad er nettverk tilgjengelig på pasientrommene, men bare i fellesarealer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.