Nettserie «Stemmer fra tomme gater» (working title)

Prosjekteier STIFTELSEN ERLIK

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

=Kaffe har siden åpning i 2017 blitt en viktig og etablert møteplass for personer fra svært ulike samfunnslag. Et sted der gode samtaler oppstår, og fordommer utfordres og endres. Både =Oslo og =Kaffe måtte med tungt hjerte stenge inntil videre 13.mars, grunnet COV-19, og dermed står flere hundre selgere av =Oslo og 16 baristaer hos =Kaffe uten aktivitet, inntekt og en sosial plattform. Rusavhengige er en gruppe som er spesielt utsatt under korona-utbruddet. Lavterskeltilbud over hele landet er helt eller delvis stengt. Mange rusavhengige har mistet viktige inntektskilder, uten at det finnes tiltakspakker på plass. Tap av inntekt vil føre til utfordringer med å få tak i livsnødvendige rusmidler, og tilgangen til hjelp er blitt begrenset. Videre har mange rusavhengige et svært dårlig immunforsvar, der et smitteutbrudd vil slå verre ut enn hos friske. Mange bor i midlertidige hjem som hybelhus og akuttovernattinger, der mange føler seg utrygge, så det å holde seg innendørs kan være et vanskelig alternativ. Stiftelsen Erlik har har de siste ukene erfart stor pågang fra mennesker som søker informasjon, og ønsker å bidra, men som ikke vet hvordan. Mange mennesker har også mistet en viktig møteplass som =Kaffe er, og vi har fundert på hvordan vi kan overføre noe av det verdifulle ved =Kaffe over til en digital plattform, på en måte som samtidig skaper positive ringvirkninger for den utsatte gruppen =Kaffe og =Oslo er til for. På bakgrunn av dette, og i samarbeid med Petter Nyquist, oppsto ideen om å produsere en miniserie til sosiale medier, med formål om å være et talerør og en informasjonskanal for rusmiljøet og dem som jobber opp mot dette. Vi vil sette deres situasjon under den pågående krisa på dagsorden. Serien vil ha form som et talkshow, med Petter Nyquist som programleder, og gjestene vil være folk fra gatemiljøene, personer som jobber med gruppa, relevante fagpersoner og pårørende. Samtalene vil løfte frem ulike tema, historier, utfordringer, mulige løsninger, og informasjon om hvordan enkeltmennesker eller samfunnet kan bidra. Vi ønsker å holde oss unna politikken, selv om ruspolitikk og sosialpolitikk er viktig for dem vi er der for. Dette fordi vi ønsker å være samlende i den situasjonen vi er i. Dette er ikke tiden for debatter, men for handling, informasjon og samhold. Gjennom økt kunnskap og tilgang til førstehånds erfaringer, kan serien bidra til å styrke dugnadsånden vi nå opplever, og rette den mot sårbare grupper, styrke offentlige beslutningsprosesser og tiltak som blir iverksatt for å ivareta disse menneskene, og på den måten bidra til å redusere de negative konsekvensene av korona-tiltakene. Vi ser for oss en serie bestående av 5 episoder som live-streames. Stiftelsen Erlik og Petter Uteligger har en bred målgruppe og mange følgere på sosiale medier, og har på den måten mulighet til å nå langt. Opptakene vil foregå i =Kaffes lokaler i Akersgata 32, med alle forhåndsregler for smittevern anbefalt av Helsemyndighetene og kommunen.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.