Nødhjelp i coronatider

Prosjekteier VARMESTUA SARPSBORG

Tildelt sum kr 10 000

Om prosjektet

Denne brukergruppen er litt glemt i disse krisetider. Selv om vi har måtte stenge lokalene våre ønsker vi bidra med matpakker, matposer, informasjon om smittevern og ikke minst møte dem og se at de har det bra. Mye er stengt for dem i disse tider.

Info budsjettet: vanskelig anslå hva vi koster selv da vi fortsatt har våre faste utgifter som vibetaler på.
Men det som nå er merutgifter er engangsutstyr til måten vi nå gir ut mat på. Matpapir, engangskopper, engangsasjetter, mellomleggspapir, bæreposer, småposer, kaffe og drivstoff. Noe matinnkjøp også. Anslagene er mest sannsynlig forsiktige, men dekker evt resten selv.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.