Omsorg beredskapsgruppe

Prosjekteier VRÅDAL SANITETSFORENING

Tildelt sum kr 10 000

Om prosjektet

Me er i gang med utkjøring av varer. Tok tidleg kontakt med joker Vrådal. Vrådal sanitet tek i mot bestilling , sender den på Mail til joker Vrådal som pakker varer og sender oss melding når varer er klare. Me har hatt utkjøring ca 2-3 stk i veka, men snart påske og venter pågang.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.