Oppgradering av Beredskapsambulanser for innsats til Covid-19

Prosjekteier NORSK FOLKEHJELP HORTEN OG OMEGN

Tildelt sum kr 42 676

Om prosjektet

Norsk Folkehjelp Horten har i dag 2 beredskapsambulanser, hvor en bil har vært hovedbil, og den andre en reserve bil. Vi ser ett stort økende behov og ikke minst forespørsel fra Helseforetak. Helseforetaket kartlegger ressurser og gjør en liten styrkeoppbyggning vedr Beredskapsambulanser. Det er også kommet forespørseler fra andre nærliggende sykehus (f.eks Drammen) om hva slags muligheter vi evt kan bistå med. Vi går derfor over våre kjøretøy opp mot anbefalte sjekklister fra Helsedirektoratet. Vi ser blant annet at det nå er krav om Bærestol i alle ambulanser, det har ikke vi pr idag. I tillegg har vi kun bærbar oksygenveske i hovedbilen, og ikke i reservebilen.
Vi har også ett medisinsk sug i hovedbilen, men dette er jo noe som sjeldent har blitt brukt, men kan være svært aktuelt på denne type pasienter. Strakstiltak går rett og slett ut på å komplementere begge bilene slik at vi 100% kvalifiserer til de krav satt av Helsedirektoratet for å være operative beredskapsambulanser.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.