Oppgradering og videreutvikling av danserom/blackbox

Prosjekteier VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tildelt sum kr 289 933

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.