Oppmuntrings tiltak i nærmiljøet

Prosjekteier INNSTRANDEN SANITETSFORENING

Tildelt sum kr 50 000

Om prosjektet

Innstranden Sanitetsforening i Bodø ser at det kan være behov for oppmuntring i disse korona tider. Derfor har vi lyst å kunne gi ei oppmuntring på fire områder.

1. I bydelen vår har vi ca 300 barn fra 3 til 6 år som nu ikke får gå i barnehagen som vanlig. Vi ønsker å lage en liten pakke til hver av disse som en oppmuntring.

2. Vi har et sykehjem i bydelen vår. Her tenker vi på å kunne kjøpe 5 nettbrett som kan bruket til beboerne for at de kan få ha skyp møte/prat med sine nære og kjære.

3. Sykehjemmet har en sansehage som beboerne bruker. De trenger solskjerming der nu når vi går mot vår. Her har vi tenkt å kjøpe to slike.

4. Vi skulle så gjerne kunne kjøpe en stor kurv med div frukt og sjokolade osv… som vi kunne gi til noen VIKTIGE instanser, som f.eks. Akuttmottaket og intensiv avd på Nordlandssykehuset. Korona patruljen og ambulansene

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.