Oppsøkende arbeid i Tromsø og Kirkenes

Prosjekteier STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØ

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Vi skal drive lavterksel omsorgsarbeid overfor våre ulike gjestegrupper uten å inviterer til felleskap og samvær på Bymisjonshuset i Tromsø, eller ved virksomheten i Kirkenes. Pga den store smittefaren som gjorde at stenging av Bymisjonshuset i Tromsø var nødvendig, måtte samtlige frivillige dimmiteres fordi deres frivillige innsats er knyttet til sosiale aktiviteter og omsorgsfunksjoner som fordrer nærhet mellom mennesker. Vi kan altså ikke etter at Bymisjonshuset ble stengt, invitere gjestene våre inn, men vi har likevel de samme gjestene.
Dermed må vi ansatte i Kirkens Bhmisjon Tromsø og Finnmark ut i gatene, i bakgårder, på kaier og til adresser vi vet om at våre gjester/brukere bor for å undersøke at personer i våre målgrupper får nødvendig informasjon om situasjonen, og om de har det bra. Vi må kjøre ut mat og forsninger. I noen av familiene vi arbeider med på «tradisjonelt byisjonsvis» fornemmer vi sterkt at vi bør oppsøke fysisk fordi vi vet at familiene lever med komplekse sosiale utfordringer. Siden mange av disse familiene ser på oss ansatte i Kirkens Bymisjon Tromsø og Finnmark som del av sitt valgte private nettverk, ser vi at vi har opparbeidet oss betydelige tillitsforhold til familier som gjør at vi mottar betroelser/informasjon som kan være kritisk og viktig å motta. Vi vet at de voksne i noen av familiene vi har med å gjøre ikke kan lese og skrive, heller ikke på eget morsmål. I disse situasjonene må vi undersøke om familiene er tilstrekkelig orientert om alvorligheten knyttet til smittefare. Vi vet også at mange ikke følger med på norske nyhetssendinger, og vi undersøker hvor de mottar informasjon.
Vi informerer på arabisk og tigrinji til de av gjestene våre som ikke kan norsk eller engelsk.
For vår egen del har vi innhentet informasjon fra Sosialmedisink senter i Tromsø og fra helsepersonell i private nettverk om hvordan vi skal ivareta egensikkerhet og smittevern. Det er videre rikelig med informasjon å la tilflyte fra nyhetssendinger og i litteratur.
Vi vil mens «koronotilstanden» utspiller seg melde til Tromsø Kommune om det vi opplever,ser og lærer, gjerne rutinemssig, der det er av interesse for kommunen å høre ifra oss.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.