«Padling for barn. Livslang fritidsaktivitet.»

Prosjekteier TYSVÆR KANO- OG KAJAKKLUBB

Tildelt sum kr 60 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.