Påskehilsen og gleding i Koronatid

Prosjekteier Hol Frivilligsentral

Tildelt sum kr 50 000

Om prosjektet

DEL 1: Hol kommune er en turistkommune og en skidestinasjon, hvor mye av inntektsgrunnlaget kommer fra hyttefolk og tilreisende. De aller fleste næringer er i Korona-tid stengt ned og folk er permitterte. Samtidig har kommunen også en høyere andel som leier bolig, og ikke eier selv enn resten av landet.
Det finnes en del barn/unge som sliter ekstra i disse dager med isolasjon og stengte skoler. Både skolen, men også kontakt med verden rundt foregår digital og gjennom ulike sosiale medier. Dem som gjerne har det litt vanskelig hjemme under normale forhold, har det ekstra vanskelig når de har liten/ingen nettforbindelse i hjemmet. Dette vanskeligjør både skole, men også å få tilgang til digitalkultur som er opprettet som en informasjonskanal, og aktivitetskanal for barn/unge i kommunen. Her er det blant annet lagt opp til gratis kodekurs, og annen underholdning, og vi ønsker spesielt å rekruttere dem som trenger det mest.

Frivilligsentralen har samarbeidet med Kultur og Oppvekst, Geilo barne- og u.skole, NAV og helsestasjon, og fått oppgitt at dette gjelder rundt 13 barn. Barnas identitet er selvfølgelig bare kjent for dem som har primærkontakten med dem.
Frivilligsentralen ønsker å kjøpe inn 13 nettbrett med sim-kort (altså internett) som kan lånes ut. Utlån skal formidles av dem som har kjennskap til barnet/familien. Disse kan brukes senere til samme formål i samarbeid med oppvekst og skole, NAV, helsestasjon, eller til eldre. dette tiltaket er ment som en «stille» hjelp.

DEL 2:
Hol kommune har en høyere andel av befolkning som er over 80 år, og samtidig har vi også en høyere andel enn landet som bor alene. Vi er også en langstrakt kommune, med spredt bebyggelse og mange tettsteder og dalfører. Vi har et lite utbygget kollektivtilbud.

I disse Korona-tider, er det mange som er mer isolert enn ellers da hjemmetjenester og andre aktiviteter er stoppet. Mange er heller ikke digitale.
Gjennom hjemmetjenesten i kommunen og psykisk helse har vi kartlagt 180 eldre som nå er alene, og som vi ønsker å levere en påskehilsen til. Dette vil være en hyggelig påsketegning (Frivilligsentralen har fått barn til å sende inn påskehilsener til eldre), samt en blomst og en pose twist- levert på døren. Samtidig vil vi også legge ved informasjon om TelefonVenn som vi har. Dette vil utføres av Frivilligsentralen, i samarbeid med hjemmetjenesten og frivillige, og vi vil vise at vi husker på dem.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.