Påskehilsen til lavinntekts barnefamilier

Prosjekteier KVÆFJORD FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 15 000

Om prosjektet

Kvæfjord har stadig en stor gruppe barn som lever i lavtinntektsfamilie. I denne tiden vi er inne i nå kan disse familliene få enda dårligere råd pga permiteringer. Vi ønsker å nå de unge med dette for å spre litt glede i denne uvirkelige tiden.
Frivilligsentralen ønsker å organisere innkjøp av påskeegg og
yatzy til barn i disse familiene. dette administreres av daglig leder, pakkes av frivillige og deles ut av tjenestene disse barna kommer inn under, som barnevern, flyktningetjenesten og psykiatritjenesten.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.