Perinatal krisehjelp

Prosjekteier LANDSFORENINGEN 1001 DAGER - MENTAL HELSE UNDER GRAVIDITET OG ETTER FØDSEL

Tildelt sum kr 90 000

Om prosjektet

Landsforeningen 1001 dager har som hovedoppgave å forebygge psykiske helseutfordringer, redusere stress og vanskelige følelser som oppstår som et resultat av svangerskap og fødsel, ikke minst nå som resultat av pandemien, og reduksjon i nettverk som vanligvis er gode støttespillere for nye og vordende familier mht perinatal mental helse.

Det var også før Covid-19 et akutt behov for kunnskapsheving, utdanningstilbud og lavterskeltilbud innenfor perinatal mental helse.

Allerede før Covid-19 kjente 1 av 6 kvinner på psykiske utfordringer i perioden 1001 dager (fra unnfangelse til barnet er 2 år) og dette er uten fedrene og mørketall blant kvinner. Vi vet også at ca 9000 kvinner rammes av fødselsdepresjon årlig. Inkluderer vi fedre og eventuelle søsken ser vi at flere enn 27 000 mennesker rammes til vanlig av dette, hvert eneste år, og nå kan det være ennå flere. Dette kan gi store konsekvenser for både individ og samfunn.

Dette er mennesker som nå står alene i en ekstremt sårbar situasjon og vi må bistå dem så godt vi kan.

Vi tilbyr allerede i tillegg til tjenestene på våre hjemmesider og direkte kontakt med de som trenger oss, tjenestestøtte til jordmødre via skype som psykologspesialisten Gro Vatne Brean står for, og mor-til-mor tjeneste hvor man kan bistå hverandre og dele erfaringer. Vi samarbeider med Jordmorforeningen, Sofiestiftelsen, Mental Helse, RBUP, mfl og har et tungt lag med medisinske og kliniske spesialister som rådgivere og bidragsytere.

Det vi nå trenger som akutt tiltak for å kunne opprettholde og utvide tjenestetilbudet i denne krisen, er en midlertidig støtte til å utvide humanressursene våre fra 1 til 2 ansatte midlertidig i tre måneder. Dette er nødvendig for å kunne besvare alle henvendelser fra mødre og fedre som trenger hjelp, jobbe videre med koordinerte tiltak, bistå samarbeidspartnerne og kommunene i denne akutte situasjonen.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.