Personlig rettet arbeid mot ensomhet i isolasjon/Corona

Prosjekteier DRAMMEN SANITETSFORENING

Tildelt sum kr 90 000

Om prosjektet

Situasjonen i dag:
Vi får mange henvendelser om ensomhet, økt uro og engstelse grunnet isolasjon i forhold til myndighetenes retningslinjer. Vi har flere grupper vi ønsker å fokusere på, med lignende (dog tilpassede) tiltak. Her er en link til arbeidet vi har gjort ut mot Sisterhood Drammen/deltagerne: https://byavisadrammen.no/gir-bort-aktivitetspakker-til-barn-og-unge-som-kjeder-seg/26.03-04:48
Sammen med Forandringshuset/United Sisters delte vi ut 100 aktivitetspakker til jenter i ungdomsskolealder.
Vi fikk umiddelbart tilbakemeldinger om at pakkene vi delte ut var til både glede og inspirasjon. Det har sjelden vært mer <3 i tilbakemeldinger enn de siste to dager. En aktivitetspakke inneholdt aktivitetshefte vi selv produserte (vedlagt)i tillegg til kakao, sjokolade, utstyr til å sy scrunchies, farveblyanter og litt andre småting. Ungdomspakker Vi ønsker, rett over påske å komme med en ny runde til disse jentene. Vi har fått henvendelser fra andre organisasjoner og skoler om det finnes flere pakker da det er et stort behov. I tillegg vet vi at det også er mange unge gutter som er ensomme, og her er nok terskelen enda større for å melde behov. Her vil vi gå i dialog med andre organisasjoner og skoler for å nå de som har særlige utfordringer. Familiepakker: Vi ønsker også å lage familiepakker med aktiviteter som kan motivere familier til å gjøre ting sammen. Dette kan være ulike spill og aktiviteter (innendørs og utendørs). Her vil vi også lage et aktivitetshefte som tilpasses familier. Her vil vi også lage tilrettelagte pakker til innvandrerfamilier som ikke har vært i landet lenge. Disse har en ekstra tilleggsbelastning ved at familie og venner i hjemlandet egentlig bare sitter å venter på at coronaviruset skal nå deres hjemland. Seniorpakke: En seniorpakke vil inneholde f.eks puslespill, kryssord/sudoku, egenpleie som f.eks god håndkrem, showergel etc i tillegg til en liten blomsterhilsen Det siste tiltaket vi ønsker å komme i gang med er produksjon av podcast/sofaprat som kan sendes ut på livestream. Her er vi i kontakt med lege og forsker på hjernen, Marte Syvertsen og helsesykepleier/sexolog ved Helsestasjon for ungdom, Sissel Thon. Vi ønsker å lage 4-6 slike produksjoner innen medio april. Vi har allerede snakket med Union Scene som nå har laget et provisorisk studio på et av byens hoteller. De står klare til å produsere.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.