Redesign og håndverk

Prosjekteier UNG I SØRUM

Tildelt sum kr 298 500

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.