Rekruttering av flere medlemmer – samarbeid med lokale skoler

Prosjekteier FAUSKE SKOLEKORPS

Tildelt sum kr 10 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.