Rekrutteringsarbeid for barn og unge.

Prosjekteier NITELVEN TRAVLAG

Tildelt sum kr 25 900

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.