Ressursvenn – bruk for PC

Prosjekteier OSLO SANITETSFORENING

Tildelt sum kr 27 750

Om prosjektet

I tiltaket Ressursvenn blir voldsutsatte kvinner (og noen ganger menn) koblet til en frivillig. Den frivillige Ressursvenn kan gi støtte i reetableringsfasen. De som er koblet sammen ser hverandre ukentlig i noen timer i en periode på 9-12 måneder. Den frivillige kan være samtalepartner, være med på visning eller følge til møter. Ofte øver Ressursvennen norsk med deltakeren, og viser henne veien i byen og i det norske samfunnet. Tiltaket Ressursvenn har vært et tilbud i 4 år og det har vært nesten 100 koblinger. Ressursvenn har vunnet to priser og har en stor verdi for deltakere. Det er Oslo Sanitetsforening som organiserer tilbudet, i samarbeid med Oslo Krisesenter.

Aktiviteter i koblingene er stort sett gratis, men vi har også aktivitetsmidler som de frivillige kan be om. De brukes gjerne til å gå på kafe eller lage en felles middag sammen hjemme. Midlene blir nå også brukt til å kjøpe inn leker, tegnesaker og bøker, spesielt til barnefamilier. Mange av kvinnene er aleneforsørgere, og er i en veldig tøff situasjon nå. Det er flere som er hjemme i en liten leiligheten med flere barn, uten særlige leker eller andre ting til å fylle opp dagene til barna med.

I Oslo Sanitetsforening er vi så heldige å ha midler til å støtte familier med for eksempel leker. Da vi samlet inn informasjon om behovet i familiene (gjennom telefonsamtaler med dem og med de frivillige) så fikk vi vite at det er to familier som hverken har pc eller nettbrett. Dette er utgifter vi ikke kan dekke selv og som vi herved vil søke midler om. Uten PC/nettbrett blir de enda mer isolerte. Gjennom nettbrett eller pc kan de fortsette med å lære seg norsk, og så kan de ta seg av papirarbeidet til for eksempel NAV, noe som de vanligvis gjør på biblioteket, som nå ikke er mulig. For barna er det også et veldig fint verktøy.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.