Rypetoppen barn/ungdom 2022

Prosjekteier NORSK FOSTERHJEMSFORENING TRØNDELAG SØR

Tildelt sum kr 15 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.