SAMMEN- digitalt

Prosjekteier SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

Tildelt sum kr 60 000

Om prosjektet

SAMMEN skal bidra til at ungdom som har flyktet alene til Norge og norsk ungdom blir kjent med hverandre. Siden 2017 har SOS-barnebyer samarbeidet med totalt 25 kommuner i gjennomføringen av SAMMEN prosjektet. Målet har vært at grupper av ungdom skal møtes på tvers av kultur og interesser. For å skape nye nettverk og relasjoner i sine lokalsamfunn. Ungdommene har vært sterkt involvert i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, og har vært med på å bestemme hva gruppene skal gjøre. På denne måten skapes eierskap, relasjoner og mestringsfølelse. I løpet av prosjektperioden har mer enn 500 ungdommer deltatt i over 60 grupper nasjonalt.
I denne spesielle situasjonen ønsker vi nå å se på muligheten for at vi kan hjelpe til med å gi ungdommene et frirom gjennom å videreutvikle SAMMEN-prosjektet vårt til å bli digitalt. Vi ønsker å søke Gjensidigestiftelsen om midler til å snu oss raskt, og utvikle en digital løsning på prosjektet slik at ungdommene kan bli kjent med hverandre og holde kontakten i en ekstraordinær situasjon. De enslige mindreårige asylsøkerne som lenge har opplevd Norge som et trygt sted, opplever både utrygghet i hverdagen og en generelle uforutsigbarhet rundt hvor de kan få bo fremover. Et tilbud om å bygge og vedlikeholde sosiale relasjoner i en vanskelig tid vil også være fordelaktig for ungdommenes psykiske helse i en ellers ekstra vanskelig situasjon.
Gjennom den digitale plattformen vil ungdommene kunne møtes på video, for å chatte, og avtale aktiviteter i denne perioden. Det er foreslått både trening, matlaging og spilltreff så langt. Kommuner vi har vært i kontakt med er umiddelbart positive til ideen.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.