Sammen på nett

Prosjekteier Klepp frivillighetssentral

Tildelt sum kr 146 800

Om prosjektet

Frivilligsentralene våre i Klepp og Kvam har flere tilbud rettet mot innvandrere, vi har språkgrupper, leksehjelp, matkurs og kvinnegrupper.

Nå under Koronapandemien har vi stengt alle ordinære tilbud i sentralene.

Flere av innvandrerne vi har kontakt med har kommet til landet som flyktninger. De forteller at denne situasjonen minner dem om krigssituasjonen de der har flyktet fra i hjemland. De opplever situasjonen som svært vanskelig. Frykt gjør at de isolerer seg fra samfunnet og er mye alene. Gruppa har behov for informasjon. De trenger også få
opprettholde språktrening, og ha muligheten til å opprettholde sosiale møteplasser.

Innvandrere forteller at isolasjonen gjør at de mister språkunnskap de allerede har tilegnet seg. Denne gruppa er spesielt utsatt i forhold til negative konsekvenser på grunn av manglende sosial nettverk og tidligere traumer.

Dette ønsker vi å gjøre noe med. Klepp Frivilligsentral, Stiftinga Grannehjelpa (Frivilligsentralen i Kvam), Klepp bibliotek og Kvam bibliotek.

Frivilligsentralene og Bibliotekene i Klepp og i Kvam vil i samarbeid på tvers av kommunegrenser utforske ulike digitale møteplasser på nett.

Målgruppen er Innvandrere hvor vi ønsker å fortsette med aktiviteter som eksisterte før kororna-tiltakene: Språktreff og kvinnegruppe ved hjelp av Digitale, virituelle plattformer.

Vi vil sørge for at innvandrere får tilgang til
– Språktrening
– Sosial møteplasser
– Informasjonkanal ifht helse (fysisk og psykisk)
– Kurs på nett

Gjennom digitale løsninger kan folk møtes utenfor kommunegrenser, og vi ønsker å gi mulighet til nye vennskap og kjennskap. Etablere nye digital møteplasser som kan vare uteover krise-perioden.

Vi ønsker å bruke Whereby Business som plattform. Løsninger inneholder ubegrenset antall møterom for inntil 12 personer, samt XL møterom som kan inntil 50 deltagere. Rommene vil bli opprettet og brukt etter behov og og underveis i prosjektet etter hvert som tilbudene blir utvidet og utviklet sammen med frivillige og deltakere.

Språktrening fungerer best i mindre grupper på 3-5 personer, men treff i kvinnegruppe må større rom. Informasjonsmøter/ treff kan f.eks. starte i det XL-rommet, før man går videre i mindre møterom for å samtale videre.

Vi vil lære opp frivillige superbrukere som skal kunne lose andre inn i og på Whereby. Opplæring vil foregå både i grupper og 1:1. Her vil vi nytte oss av innvandrere som veileder folk i sin språkgruppe.

Samarbeidet mellom partene er allerede i gang. Vi har hatt innledende samtaler med en arbeidsgruppe som kan jobbe videre med dette, og som vil holde jevnlig kontakt via den digitale plattformen.

Samarbeid mellom to sentraler i Rogaland og Vestland gjør at vi lettere kan dele kunnskapen om dette prosjektet til flere sentraler regionalt.

Vi øsnker å samle erfaring fra arbeidet underveis, og utarbeide en veileder som vil bli delt til alle landets 460 frivilligsentraler gjennom våre nettverk.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.