Se meg- snakk med meg

Prosjekteier Flekkefjord Frivilligsentral

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Vi er inne i en krisetilstand der mange av våre innbyggere mister all kontakt med familie og venner. Disse innbyggerne vi fokuserer på i dette prosjektet er risikogrupper på sykehjem og omsorgsboliger og hjemmeboende personer, og barn og barnebarn. De eldre blir isolert på sykehjem pga smittefare og får ikke besøk. Barn og barnebarn mister kontakten til sine besteforeldre eller foreldre pga smittefare og isolasjon, og vi vet at dette vil vare lenge og vi trenger tiltak for å motvirke ensomhet og passivitet. Det som vi er veldig bekymret for er den psykiske helsen til dem vi nå snakker om. Vi får ikke ha fysiske møter mellom mennesker, de frivillige får ikke komme inn på sykehjem, frivillige får ikke bidratt med alle de viktige aktivitetene de gjør for eldre og andre i risikogruppene.Pårørende og barnebarn får ikke ha kontakt med sine foreldre og besteforeldre. Vår søknad går på å kjøpe inn Komp ( https://www.elkjop.no/cms/komp-enknapps-pc/komp-det-skal-vare-lett-a-holde-kontakten/) som kan være inne på rommene på sykehjemmet til dem som vil ha en glede å få en videosamtale med en frivillige, familie og barnebarn. Det kan også være hjemmeboende eldre som sitter i isolasjon https://www.youtube.com/watch?v=GGrwGtTHBfQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NoSuLsklGoA1R4SRQ0b5quBPlRnYzU3wsgZ588hIggwN1jyqwBYaoknc For å få dette systemet opp å gå fort vil vi ansette en person som kan lære opp eldre og ansatte, pårørende, frivillige fra Saniteten og besøkstjenesten fra Røde kors og andre frivillige som ønsker å bidra. Vi vil kvalitetssikre alle de frivillige gjennom kartlegging og taushetserklæring. De frivillige vil også gjennomgå en lynkurs i kommunikasjon, som alle skal som e-læring. Vi vil rekruttere de frivillige gjennom vår NyBy-app og lage avtaler med Røde kors besøkstjeneste og Sanitetsforening. Vi trenger å komme kjapt i gang da behovet er NÅ. For å nå målgruppen vil vi samarbeide tett med frivillighetskoordinator på sykehjem, hjemmetjenesten, helsestasjon og psykisk helse. Dette tiltaket vil også få en stor gevinst for barn og barnebarn som i denne krisen mister all kontakt med de eldre. Ved å ansette en person som kan smittevern, kan denne personen hjelpe til med opplæring av de eldre slik at de kan administrere dette selv. De vil da kunne ha jevnlig kontakt med hverandre, som vil bli en stor glede for både barn, barnebarn, besteforeldre, tanter og onkler. Eller dem som ikke har noen familie eller pårørende.
Vi vil kjøpe inn 40 Komp, og planlegger at 4-5 personer vil komme koble seg opp mot hver komp; Frivillige, pårørende, barn og barnebarn. Disse vil lånes ut. Når behovet opphøres går Komp videre til en annen bruker.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.