Sikker redningsberedskap

Prosjekteier NORSK FOLKEHJELP

Tildelt sum kr 871 102

Om prosjektet

Utbruddet av korona har rammet samfunnet hardt. I Norsk Folkehjelp er rundt 25 % av mannskapene utdannet helsepersonell. Disse har nå en viktig jobb å gjøre hos sin arbeidsgiver og er i svært liten grad tilgjengelig for redningstjenesteinnsats. I tillegg er en del mannskaper hjemme med barn og har redusert tilgjengelighet. Derfor er det svært viktig å sikre at den resterende mannskapsstyrken er tilgjengelig og kan operere som normalt. Samtidig som de skal løse redningsoppdrag skal de også bistå spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Vi har gjort en rekke tiltak for å sikre dette. Blant annet er mannskaper hos oss blitt fritatt for tjenesteplikt i HV. Vi jobber også med myndighetene for å sikre permisjon med lønn i nødvendig grad, slik at dette ikke blir et hinder for å bidra.

I tillegg til dette ser vi at smitte blant redningsmannskaper kan bli en stor utfordring, som i ytterste konsekvens kan sette hele redningsgrupper ut av spill for en periode. Vi har derfor blant annet i løpet av dager utarbeidet nye retningslinjer for redningsoppdrag for å redusere smitterisiko.

Vi ser også at det er nødvendig å utstyre våre redningsgrupper med smittevernutstyr for å hindre smitte fra pasienter ved redningsoppdrag. Vi løser også en rekke oppdrag for helsetjenesten. Her har vi sagt at oppdragsgiver må stille med dette utstyret, men vi opplever at det er vanskelig med tilgang på utstyr, samt at rutiner og opplæring varierer ganske mye.

Vi har utarbeidet et eget e-læringsopplegg for å standardisere og kvalitetssikre smittevernrutiner. Dette kurset har vi også delt kostnadsfritt med andre aktører. Det er blant annet brukt av Stiftelsen Norsk Luftambulanse til alle deres akutthjelpere og av Røde Kors Hjelpekorps.

Opplæringen er altså mer eller mindre på plass, men vi har store utfordringer med å få nødvendig utstyr for å kunne løse redningsoppdrag på en sikker måte. Vi har påbegynt prosessen med å etablere et nasjonalt lager og distribusjonssystem, og har også innhentet behov fra lokallagene.

Vi ønsker derfor å søke om midler til å utstyre våre redningsgrupper med nødvendig smittevernutstyr, slik at de kan fortsette å løse redningsoppdrag uten at de eksponeres for smitte og med risiko for å redusere operativ kapasitet. Opplæring vil også være en del av denne satsingen.
I første omgang ønsker vi 10 sett med utstyr til hver redningsgruppe (70 grupper), men også muligheten til å supplere de gruppene med flest oppdrag. Noen grupper løser over 70 oppdrag i året og vil ha sterkt behov for mer utstyr ganske fort.

Vi vil i tillegg anskaffe en tilhenger, slik at vi kan transportere ut utstyr selv, uten å måtte betale frakt via posten eller liknende.

Vi ønsker også å anskaffe telt for å kunne opprette smitteverntiltak på en god og trygg måte.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.