Sikkerhetsutstyr til MacDiver ekspedisjonsbåt

Prosjekteier VIBERODDENS VENNER

Tildelt sum kr 40 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.