Smittevern

Prosjekteier TROMSØ RØDE KORS

Tildelt sum kr 25 600

Om prosjektet

Vi ønsker å kjøpe inn bekledning (overtrekksdrakter og kjeledresser) slik at våre mannskaper skal være trygge under håndtering av personer vi skal hjelpe. Det kan dreie seg om når vi yter assistanse til ambulanse ved akutt sykdom, og andre oppdrag vi er ute på i redningstjenesten, samt dugnader og annet som vi gjennomfører for å holde korpset oppe og gå. Vi ønsker også å kjøpe inn et større telt som kan brukes som vaktstasjon og «sluse» ved behov under arrangementer, påskeberedskap mv.
Som en del av redningstjenesten plikter vi å ta alle nødvendige forholdsregler for å holde våre mannskaper trygge og dermed opprettholde beredskapen.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.