Snakkompsyken.no –

Prosjekteier BLÅ KORS KRISTIANSAND

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Blå Kors Kristiansand driver en nasjonal chat som heter snakkompsyken.no. Chatten er bemannet med fagpersonell og er tilgjengelig for barn og unge som ønsker å prate med noen om psykisk helse. Barn og unge som opplever behov for hjelp ifb med psykisk helse, skal oppleve lav terskel for å komme i kontakt med fagpersonell. Vi ønsker best mulig hjelp lettest tilgjengelig for målgruppen.

I forbindelse med koronaepidemien har vi blitt utfordret av Helsedirektoratet til å utvide vår kapasitet, både når det gjelder personell og åpningstider. Vi har svart positivt på denne henvendelsen og utvidet våre åpningstider fra 30 timer pr uke til 60 timer pr uke. Vi har også satt inn ekstra bemanning for å kunne besvare det økte antall henvendelser som kommer. Henvendelsen fra Helsedirektoratet var ikke ledsaget av noe løfte om tilskudd. Men vi føler at dette er en måte vi kan bidra i den nasjonale dugnaden, og har derfor iverksatt i henhold til forespørsel.

Tidligere hadde vi åpent hver ettermiddag i ukedagene og søndag kveld. Når vi startet med å ha åpent fra kl 0900 opplevde vi at det var kø av unge som ville chatte allerede når vi åpnet linjene. Dette betyr at tilbudet treffer et behov. Enkelte dager har vi nesten en tredobling av antall henvendelser mot perioden før pandemien og hjemmeskole ble innført. Vi ser at tematikken i samtalene har endret seg. Det er mange som bekymrer seg for foreldrene, samtidig som også svært mange gir uttrykk for at det er mer krangling og uro hjemme – de beskriver familiekonflikter og kaos. De gir også uttrykk for ensomhet, sosiale utfordringer osv.

Når vi kunne respondere umiddelbart på henvendelsen fra Helsedirektoratet var det fordi dette er en digital tjeneste som ikke trenger å tenke på smittebarrierer, smitterutiner, begrense antall mennesker som henvender seg osv. I tillegg når vi rett inn til de mange barn og unge som sitter i isolasjon og kjenner på bekymring for seg selv og familien.

Vi har flere års erfaring med en tilsvarende chat, Snakkommobbing.no og har gode rutiner for registrering av data. Ingen samtaler kan spores til IP-adresse, de som chatter er anonyme og beskyttes av personvern og lovgivning på dette området.

Det som imidlertid kan være interessant er all den informasjonen vi nå vil sitte på om hva en pandemi med påfølgende isolasjon gjør med barn og unges psykiske helse, hva de er opptatt av, hva de sliter med og kanskje også hvilke utfordringer vi må regne med å ta tak i når dette er over. Vi ønsker å dele slik kunnskap med myndigheter og samfunn, og gjør dette bl.a. gjennom årsrapporter, pressemeldinger og konferanser. Vi tror at den tjenesten vi leverer nå, kan levere svært nyttig informasjon til myndigheter og samfunn når stormen roer seg.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.