Søknad Gjensidige for 2022

Prosjekteier TØNSBERG DYKKEKLUBB

Tildelt sum kr 75 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.