Søknad om tilskudd

Prosjekteier VOLDA RIDEKLUBB

Tildelt sum kr 27 450

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.