SOMMER CAMP på LABERGET

Prosjekteier FORENINGEN LABERGET LEIRSTED

Tildelt sum kr 25 000

Om prosjektet

I fjor tik vi kontakt med Rotry klubbene i Levanger med ønske om å inngå samarbeid om å arrangere GRATIS sommerleir for barn og unge som er berørt av fattigdomsproblematikk. Rotary tok utfordringen og bidro både til finansiering og praktisk gjennomføring av en fantastisk sommerleir. Helsetjeneste, skolene og barnevern rekrutterte deltagere i målgruppen. Tillegg åpnet vi opp for at også unge utenfor den direkte målgruppen skulle få delta.
Arrangementet ble en kjempesuksess med mange fornøyde unger og stor interesse med mediaomtaler.

I år gjør vi det igjen. Rotary er med, men for å gjennomføre trenger vi støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Situasjonen er enda mer prekær i forbindelse med Koronautbruddet og vi skulle gjerne ha nådd enda flere med dette tiltaket. Vårt utgangspunkt er en sommer camp, men det optimale hadde vært å gjennomføre to ferietiltak, med to forskjellige alderstrinn.
Leirstedet har ledig kapasitet og hvis støtten blir tilstrekkelig er dette gjennomførbart!

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.