Sommeraktiviteter i Fredrikstad – Dagstilbud

Prosjekteier LISLEBY FOTBALLKLUBB

Tildelt sum kr 99 900

Om prosjektet

I vår bydel lever mange barn og unge i lavinntektsfamilier. Fredrikstad kommunes levekårsundersøkelser viser at bydelen er preget av lav utdanning, betydelig arbeidsledighet. Invandrerandelen er 33%. Det er også betydelig barnefattigdom i nærområdet. Mange av familiene dette gjelder opplever nå ytterligere økonomiske utfordringer i disse dager grunnet Korona-situasjonen etc.

Vi ønsker derfor å tilby disse barna muligheter til å delta på ulike dagsaktiviteter. Dette kan gjøres gjennom å kjøpe inn billetter til etablerte aktivitetstilbud. Dermed sparer man også mye på lønn, sosiale utgifter osv.

Det er videre en kjent problemstilling at mange muslimske jenter ikke får lov til å være med på aktiviteter som innebærer overnatting. Ved å gjennomføre dagsaktiviteter, når vi også fram til disse. Jeg har god kontakt med flere unge muslimske kvinner som er villige til å hjelpe til med å nå fram til disse jentene.

Vi ønsker at alle barn skal få gode opplevelser uavhengig av sosiale, økonomiske og kulturelle ulikheter. Ved å tilby barn og unge muligheter for aktiviteter i fellesskap, skapes sosiale arenaer og inkludering.

Vi i Fotball Fritid har jobbet med denne typen tiltak i vårt nærområde i nærmere 8 år nå, vi kjenner mange av familiene og vi har et meget godt nettverk som hjelper oss med å nå fram til de «riktige» familiene som trenger hjelp.

Dersom vi tar utgangspunkt i at 250 barn ønsker å benytte slike dagstilbud, så tror jeg at vi er ganske moderate.

Kongstenbadets friluftsbad er nærområdets store badearena. Dersom vi kan tilby både inngangsbilletter vil flere barn og unge på Lisleby kunne få fine badeopplevelser i trygge omgivelser. Trygge omgivelser med badevakter er viktig bl.a. fordi det fortsatt er mange minioritetsbarn med dårlige svømmekunnskaper. Vi søker derfor om å få dekket utgifter til 750 billetter, noe som tilsvarer 3 turer pr. person i løpet av sommeren. En billett koster kr. 45,-. Totalt kr. 33.750,-

Minigolf og fotballgolf er artige sommeraktiviteter som mange i Fredrikstad har stor glede av. Vi søker om å få dekket 400 billetter til dette à kr. kr. 75,-. Totalt kr. 30.000,-

Kino er alltid en populær aktivitet. Søker derfor om midler til å kunne ta med barn og unge på kinoopplevelser. En kinobillett koster ca. kr. 100,- og jeg søker støtte til 150 kinobilletter. Totalt kr. 15.000,-

I Fredrikstad har vi et yrende folkeliv på bryggepromenaden. Der er det mange restauranter hvor det er hyggelig å titte på folkelivet. Mange familier har ikke råd til en slik luksus og det kunne derfor være fint å tilby barn og unge denne muligheten. Søker derfor om å få støtte til å ta med barn og unge fra de mest ressurssvake familiene på restaurant i sommer. Søker derfor kr. 11.250,- til dette.

Avslutningsvis søker jeg om kr. 9.900,- slik at vi kan gi et lite honorar til de som organiserer og hjelper til med å få gjennomført aktivitetene, samt for kjøregodtgjørelse i forbindelse med transport av barn og unge til de ulike aktivitetene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.