Sosial aktivitetshelg for barn og unge innen gymnastikk og turn

Prosjekteier MALVIK TURN OG RG

Tildelt sum kr 28 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.